Err

PSU Alimentation_Inverter LG 49UB820V / LG 49UB830V EAX65613901(1.6) / EAY63149401 / LGP4955-14UL12

PSU Alimentation_Inverter LG 49UB820V / LG 49UB830V EAX65613901(1.6) / EAY63149401 / LGP4955-14UL12

(Code: EAY63149401)
En Stock
125,10 €
2800g
  • Constructeur: LG
  • Référence produit:EAX65613901(1.6) / EAY63149401 / LGP4955-14UL12
  • Origine: LG 49UF820V / LG 49UB830V
  • IntKey: #A*
  •